przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne UE:

Kategoria: Akty prawne UE [5]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją produktów rolnych / 334.57KB
ilość pobrań: 76
Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją produktów rolnych 334.57KB zobacz
pdf Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia nr 1308/2013 i 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych / 456.55KB
ilość pobrań: 67
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia nr 1308/2013 i 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych 456.55KB zobacz
pdf Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 / 359.29KB
ilość pobrań: 73
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 359.29KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 / 539.28KB
ilość pobrań: 69
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 539.28KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych / 570.6KB
ilość pobrań: 2072
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych 570.6KB zobacz

Akty prawne krajowe:

Kategoria: Akty prawne krajowe [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1670) / 230.08KB
ilość pobrań: 56
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1670) 230.08KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659) / 238.43KB
ilość pobrań: 62
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659) 238.43KB zobacz
pdf Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1503) / 302.3KB
ilość pobrań: 65
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1503) 302.3KB zobacz

Rok szkolny 2020/2021

Kategoria: Rok szkolny 2020/2021 [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 960) / 258.22KB
ilość pobrań: 63
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 960) 258.22KB zobacz

Rok szkolny 2019/2020

Kategoria: Rok szkolny 2019/2020 [5]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Instrukcja dostawcy III etap - Rozliczanie wniosków o pomoc 19-20 UE v7.pdf / 1.53MB
ilość pobrań: 77
Instrukcja dostawcy III etap - Rozliczanie wniosków o pomoc 19-20 UE v7.pdf 1.53MB zobacz
pdf Instrukcja - informacja dla szkol 2019-2020.pdf / 0.97MB
ilość pobrań: 85
Instrukcja - informacja dla szkol 2019-2020.pdf 0.97MB zobacz
pdf Zalacznik IX - Informacja o przeprowadzonych dzialaniach edukacyjnych 2019-2020 (1).pdf / 313.96KB
ilość pobrań: 1488
Zalacznik IX - Informacja o przeprowadzonych dzialaniach edukacyjnych 2019-2020 (1).pdf 313.96KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 932) / 269.45KB
ilość pobrań: 55
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 932) 269.45KB zobacz
pdf Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) / 333.19KB
ilość pobrań: 61
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) 333.19KB zobacz

 

Inne materiały

Zapraszamy do pobierania badań i raportów pomocnych przy realizowaniu działań edukacyjnych budujących postawy żywieniowe dzieci oraz przybliżających pochodzenie udostępnianych im produktów.

Kategoria: Raporty [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf ”Program dla Szkół, czyli jak skutecznie budować nawyki żywieniowe dzieci” / 202.24KB
ilość pobrań: 61
”Program dla Szkół, czyli jak skutecznie budować nawyki żywieniowe dzieci” 202.24KB zobacz
pdf Raport NIK WDRAŻANIE ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH / 7.36MB
ilość pobrań: 63
Raport NIK WDRAŻANIE ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH 7.36MB zobacz

 

do góry