przejdź do treści

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

15 Października 2020

Budżet na realizację Programu w Polsce w roku szkolnym 2020/2021 wynosi łącznie 235,95 mln zł, w tym 107,85 mln zł z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

 

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 w Programie uczestniczy:

  • w komponencie owocowo-warzywnym – ok. 10,3 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 265 tys. dzieci, które stanowią 73,3% grupy docelowej dzieci w całej Polsce,
  • w komponencie mlecznym – ok. 11,5 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 398 tys. dzieci, które stanowią 81,0% grupy docelowej dzieci w całej Polsce.

Umowy ze szkołami podpisało 79 zatwierdzonych przez KOWR dostawców owoców i warzyw oraz 98 – mleka i produktów mlecznych.

Od dnia 28 września 2020 r. dzieciom uczestniczącym w Programie udostępnia się co najmniej 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz soki/przeciery owocowe, a także produkty mleczne. Dzieci mogą otrzymać bezpłatnie: jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, papryka słodka (w I semestrze), kalarepę, pomidorki, mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Liczba porcji produktów owocowo – warzywnych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 44, natomiast liczba porcji produktów mlecznych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 42. Okres udostępniania produktów w danym semestrze wynosi 12 tygodni.

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach spożywania tych produktów. Szkoły zobowiązane są przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Katalog działań edukacyjnych obejmuje:

  • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
  • organizowanie warsztatów kulinarnych,
  • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w różnych formach,
  • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),
  • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,
  • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.
do góry