przejdź do treści

Ankieta oceniająca działania związane z promocją "Programu dla szkół" 2022/2023

1. Kim jestem ...(proszę zaznaczyć właściwe):

3. Czy moja szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół” ?

4. Czy znasz plakat "Programu dla szkół"?

Plakat

5. Czy znasz bajki z serii „Pamiętnik Chrumasa” ?

6. Czy Twoim zdaniem bajki z serii „Pamiętnik Chrumasa” zachęcają dzieci do spożywania owoców, warzyw i produktów mlecznych?
7. Czy znasz „Plebiscyt Muzyczne Wyzwanie Chrumasa" ?
8. Czy głosowałeś/łaś w "Plebiscycie Muzyczne Wyzwanie Chrumasa” ?
9. Czy "Plebiscyt Muzyczne Wyzwanie Chrumasa” ma pozytywny wpływ na utrwalanie wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne ?
10. Czy uważasz, że prowadzone działania promocyjne „Programu dla szkół” mają pozytywny wpływ na kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych: dokonywane przez dzieci oraz ich rodziców decyzje zakupowe, rodzaj posiłków przygotowywanych w domu/spożywanych w szkole?
10. Skąd dowiedziałeś się o działaniach promocyjnych realizowanych w ramach „Programu dla szkół”, np. o serialu „Pamiętnik Chrumasa” lub plebiscycie „Muzyczne Wyzwanie Chrumasa”?
* pola wymagane
do góry