przejdź do treści

Działania edukacyjne

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

Zdjęcie przedstawiające postać Chrumasa

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

 

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

 • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),
 • poradnik dla nauczycieli,
 • broszurę dla dzieci,
 • poradnik dla rodziców,
 • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.

Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:

 • w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,
 • w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • w obszarze zdrowia: Ministerstwem Zdrowia, Instytutem Żywności i Żywienia*, Instytutem Matki i Dziecka.

*Konsultanci merytoryczni IŻŻ: dr Katarzyna Wolnicka, Anna Taraszewska, Joanna Jaczewska-Schuetz

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem, co znalazło odzwierciedlenie w liście przewodnim skierowanym do szkół uczestniczących w programie sygnowanym przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół do korzystania z ww. materiałów edukacyjnych, w szczególności do obejrzenia wraz z dziećmi filmów edukacyjnych, a następnie organizowania własnych warsztatów kulinarnych, pokazujących dzieciom jak smaczne i ważne mogą być owoce, warzywa i produkty mleczne w ich codziennym jadłospisie. Zachęcamy również do korzystania z dedykowanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom broszury oraz poradników, zawierających przystępne kompendium wiedzy m.in. w zakresie zdrowej diety.

Materiały edukacyjne do pobrania lub wydruku:

Kategoria: Broszury i poradniki - edukacja [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf List instruktażowy / 74.18KB
ilość pobrań: 2546
List instruktażowy 74.18KB zobacz
pdf Poradnik dla rodziców: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach I-V / 1.62MB
ilość pobrań: 4133
Poradnik dla rodziców: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach I-V 1.62MB zobacz
pdf Poradnik dla nauczycieli: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla nauczycieli / 1.82MB
ilość pobrań: 4626
Poradnik dla nauczycieli: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla nauczycieli 1.82MB zobacz
pdf Broszura dla dzieci: Ekipa Chrumasa na tropie zdrowego żywienia – Ciekawostki i ćwiczenia na tropie zdrowego żywienia / 2.63MB
ilość pobrań: 5676
Broszura dla dzieci: Ekipa Chrumasa na tropie zdrowego żywienia – Ciekawostki i ćwiczenia na tropie zdrowego żywienia 2.63MB zobacz

Filmy edukacyjne:

Filmy dla klas I-III

Pora roku: wiosna-lato

Pora roku: jesień-zima

Filmy dla klas IV-V

Pora roku: wiosna-lato

Pora roku: jesień-zima

Działania edukacyjne dyrektorów szkół podstawowych

W ramach działań edukacyjnych dyrektorzy szkół podstawowych uczestniczących w Programie zobowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę przynajmniej dwóch w każdym semestrze działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Katalog działań edukacyjnych (wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, Dz. U. z 2017 r. , poz. 1659):

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym ekologicznych, zakładów mleczarskich, wycieczek na lokalne rynki,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w tym produktów ekologicznych i regionalnych,
 • inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw oraz mleka (np. wystawy, prezentacje, gazetki),

Realizacja ww. działań obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:

 1. zasad zdrowego żywienia;
 2. pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
 3. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.

[1]Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

do góry