przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne UE:

Kategoria: Akty prawne UE [10]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/245 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/40 w odniesieniu do środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym oraz wyboru i zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc. / 364.33KB
ilość pobrań: 732
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/245 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/40 w odniesieniu do środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym oraz wyboru i zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc. 364.33KB zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/246 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do wniosków o pomoc, wypłaty pomocy i kontroli na miejscu / 358.49KB
ilość pobrań: 410
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/246 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do wniosków o pomoc, wypłaty pomocy i kontroli na miejscu 358.49KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/2043 z dnia 11 grudnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 i do kontroli na miejscu w obiektach ubiegających się o pomoc wnioskodawców lub placówek oświatowych na potrzeby programu dla szkół / 505.81KB
ilość pobrań: 855
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/2043 z dnia 11 grudnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 i do kontroli na miejscu w obiektach ubiegających się o pomoc wnioskodawców lub placówek oświatowych na potrzeby programu dla szkół 505.81KB zobacz
pdf  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1239 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do monitorowania i oceny realizacji programu dla szkół oraz związanych z tym kontroli na miejscu / 512.95KB
ilość pobrań: 775
 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1239 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do monitorowania i oceny realizacji programu dla szkół oraz związanych z tym kontroli na miejscu 512.95KB zobacz
pdf  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1238 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/40 w odniesieniu do oceny realizacji programu dla szkół / 500.39KB
ilość pobrań: 649
 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1238 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/40 w odniesieniu do oceny realizacji programu dla szkół 500.39KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją produktów rolnych / 334.57KB
ilość pobrań: 731
Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją produktów rolnych 334.57KB zobacz
pdf Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia nr 1308/2013 i 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych / 456.55KB
ilość pobrań: 947
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia nr 1308/2013 i 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych 456.55KB zobacz
pdf Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 / 359.29KB
ilość pobrań: 1120
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 359.29KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 / 539.28KB
ilość pobrań: 766
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 539.28KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych / 570.6KB
ilość pobrań: 3288
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych 570.6KB zobacz

Akty prawne krajowe:

Kategoria: Akty prawne krajowe [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1670) / 230.08KB
ilość pobrań: 1251
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1670) 230.08KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659) / 238.43KB
ilość pobrań: 929
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659) 238.43KB zobacz
pdf Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1503) / 302.3KB
ilość pobrań: 939
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1503) 302.3KB zobacz

Rok szkolny 2023/2024

Kategoria: Rok szkolny 2023/2024 [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1764) / 264.7KB
ilość pobrań: 173
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1764) 264.7KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (Dz. U., poz. 1750) / 187.69KB
ilość pobrań: 89
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (Dz. U., poz. 1750) 187.69KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (poz. 1031). / 190.11KB
ilość pobrań: 319
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (poz. 1031). 190.11KB zobacz

Rok szkolny 2022/2023

Kategoria: Rok szkolny 2022/2023 [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 243) / 367.9KB
ilość pobrań: 225
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 243) 367.9KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 182) / 349.79KB
ilość pobrań: 295
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 182) 349.79KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770) / 421.71KB
ilość pobrań: 850
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770) 421.71KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148). / 206.51KB
ilość pobrań: 594
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148). 206.51KB zobacz

Rok szkolny 2021/2022

Kategoria: Rok szkolny 2021/2022 [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 485) / 187.55KB
ilość pobrań: 551
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 485) 187.55KB zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 440) / 247.18KB
ilość pobrań: 477
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 440) 247.18KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 2377) / 271.07KB
ilość pobrań: 574
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 2377) 271.07KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1572) / 357.85KB
ilość pobrań: 989
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1572) 357.85KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1532). / 261.51KB
ilość pobrań: 633
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1532). 261.51KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz.U. z 2021 r., poz. 972) / 184.07KB
ilość pobrań: 743
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 (Dz.U. z 2021 r., poz. 972) 184.07KB zobacz

Rok szkolny 2020/2021

Kategoria: Rok szkolny 2020/2021 [5]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 88) / 299.6KB
ilość pobrań: 841
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 88) 299.6KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) / 287.92KB
ilość pobrań: 698
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) 287.92KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885). / 311.28KB
ilość pobrań: 835
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885). 311.28KB zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r., poz. 1511) / 368.17KB
ilość pobrań: 1266
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r., poz. 1511) 368.17KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 960) / 258.22KB
ilość pobrań: 909
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 960) 258.22KB zobacz

Rok szkolny 2019/2020

Kategoria: Rok szkolny 2019/2020 [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 932) / 269.45KB
ilość pobrań: 822
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 932) 269.45KB zobacz
pdf Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) / 333.19KB
ilość pobrań: 950
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) 333.19KB zobacz

Inne materiały

Kategoria: Raporty [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf ”Program dla Szkół, czyli jak skutecznie budować nawyki żywieniowe dzieci” / 202.24KB
ilość pobrań: 1005
”Program dla Szkół, czyli jak skutecznie budować nawyki żywieniowe dzieci” 202.24KB zobacz
pdf Raport NIK WDRAŻANIE ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH / 7.36MB
ilość pobrań: 788
Raport NIK WDRAŻANIE ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH 7.36MB zobacz
do góry