przejdź do treści

Uwaga Dostawcy uczestniczący w „Programie dla szkół”

26 Kwietnia 2021

W związku z rozpoczęciem od dnia 26.04.2021 r. w 11 województwach w klasach I-III szkół podstawowych zajęć w trybie hybrydowym uprzejmie przypominamy, iż dostawcy mają możliwość:

  • realizacji dostaw produktów do szkół podstawowych celem udostępniania ich dzieciom uczącym się stacjonarnie w placówce oświatowej oraz
  • przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępniania ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, jeżeli są zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.).

Przed rozpoczęciem dostaw prosimy o skontaktowanie się ze szkołą podstawową, do której będą realizowane dostawy celem zabezpieczenia odpowiedniej liczby porcji produktów na dostawy do tej placówki oświatowej. Liczba dostarczonych porcji do udostępnienia na jeden dzień w danej szkole podstawowej nie może przekraczać liczby dzieci uczestniczących w programie, które uczą się w trybie stacjonarnym i liczby dzieci, które uczą się zdalnie, których rodzice wyrazili zgodę na odbiór produktów celem udostępnienia ich dzieciom w domu.

 

 

do góry