przejdź do treści

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz dostawców do udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023

29 Sierpnia 2022

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w „Programie dla szkół” w I semestrze roku szkolnego 2022/2023. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych.

Szkoła podstawowa, która będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych.

Kopie zawartych umów dotyczących I semestru roku szkolnego 2022/2023 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do dnia 16 września 2022 r. 

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z OT KOWR.

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023 opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2022 r., poz.1770) oraz do przystąpienia do programu.

do góry