przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne UE

Kategoria: Akty prawne UE [8]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych / 710.71KB
ilość pobrań: 460
Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych 710.71KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 30/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 / 758.93KB
ilość pobrań: 512
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 30/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 758.93KB zobacz
pdf Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 500/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do przyznawania pomocy na środki towarzyszące w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. / 320.63KB
ilość pobrań: 507
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 500/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do przyznawania pomocy na środki towarzyszące w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. 320.63KB zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” / 314.74KB
ilość pobrań: 482
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” 314.74KB zobacz
pdf RWK 756/2013 - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 756/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych / 723.22KB
ilość pobrań: 494
RWK 756/2013 - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 756/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych 723.22KB zobacz
pdf RK 966/2009 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych / 718.62KB
ilość pobrań: 493
RK 966/2009 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych 718.62KB zobacz
pdf RK 657/2008 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych / 89.99KB
ilość pobrań: 515
RK 657/2008 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych 89.99KB zobacz
pdf RPiR 1308/2013 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 / 3.22MB
ilość pobrań: 642
RPiR 1308/2013 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 3.22MB zobacz

Akty prawne krajowe

Kategoria: Akty prawne krajowe [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.U z 2016 r., poz. 856) / 683.37KB
ilość pobrań: 553
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.U z 2016 r., poz. 856) 683.37KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r., poz 742) / 694.61KB
ilość pobrań: 537
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r., poz 742) 694.61KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu wykorzystania tej dopłaty (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1545) / 20.93KB
ilość pobrań: 424
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu wykorzystania tej dopłaty (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1545) 20.93KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1039) / 24.58KB
ilość pobrań: 423
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1039) 24.58KB zobacz
pdf Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633) / 414.16KB
ilość pobrań: 406
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633) 414.16KB zobacz
pdf Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2016 r., poz. 155) / 158.62KB
ilość pobrań: 655
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2016 r., poz. 155) 158.62KB zobacz
do góry