przejdź do treści

Komunikat!!

25 Marca 2021

W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych, informujemy, iż w dalszym ciągu, Dostawcy mają możliwość:

  • realizować dostawy produktów dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie,
  • przekazywać produkty do szkół celem przekazania ich do rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym.

Należy wskazać, że powyższe dotyczy dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Drodzy Rodzice !!!

Jeżeli Państwa dziecko bierze udział w „Programie dla szkół” prosimy o kontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym.

Dyrektorzy Szkół !!!

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, biorących udział w programie o możliwości odbioru produktów dla dzieci, uczących się w systemie zdalnym.

 

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 28.01.2021 r. nie uległy zmianie.

do góry