przejdź do treści

Uwaga Szkoły podstawowe uczestniczące w „Programie dla szkół”

21 Czerwca 2022

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2022 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2021/2022.

Szkoły podstawowe uczestniczące w „Programie dla szkół” mają możliwość wypełnienia i wysłania Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego adresu:

http://informacja-pds.kowr.gov.pl/

Celem udostępnionej funkcjonalności jest ułatwienie szkołom przygotowania i przesłania informacji.

Formularz udostępniony elektronicznie umożliwia szkołom podstawowym m. in.:

  • wypełnienie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
  • przesłanie informacji do KOWR w formie elektronicznej
  • pobranie informacji w pliku pdf (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox)
  • uzyskanie potwierdzenia złożenia informacji w KOWR (na wskazany adres e-mail)

 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi formularza znajdują się w Instrukcji dla szkół podstawowych składających Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

W przypadku informacji wypełnionych w formie papierowej należy je składać do właściwego miejscowo OT KOWR  (pocztą lub bezpośrednio w OT KOWR).

Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

 

 

do góry