przejdź do treści

Uwaga szkoły podstawowe i dostawcy - zmiany w programie w II semestrze roku szkolnego 2022/2023

9 Lutego 2023

Od II semestru roku szkolnego 2022/2023 w Programie dla szkół wprowadzonych zostaje kilka istotnych zmian. Wynikają one ze zmian w legislacji krajowej dotyczącej realizowanego programu, tj. z:

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. poz. 182),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz.U. poz. 243).

Wprowadzone zmiany obejmują w szczególności:

  • zwiększenie stawek pomocy za porcję produktów dostarczonych w II semestrze roku szkolnego 2022/2023, w komponencie owocowo-warzywnym na 1,15 zł (było 1,01 zł), w komponencie mlecznym na 1,40 zł (było 1,14 zł),
  • zmniejszenie liczby porcji w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 w ramach komponentu owocowo-warzywnego z 34 do 25 porcji, tj. zmniejszono liczbę porcji jabłek (-3), gruszek (-1), rzodkiewek (-2), pomidorów (-2) oraz soków owocowych (-1),
  • zmniejszenie liczby porcji w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 w ramach komponentu mlecznego z 28 do 20 porcji, tj. zmniejszono liczbę porcji mleka białego (-7) i jogurtu naturalnego (-1), zwiększono liczbą porcji kefiru naturalnego (+2) oraz zrezygnowano z porcji obejmujących serek twarogowy,
  • zmianę długości okresu udostępniania produktów w ramach komponentu owocowo-warzywnego - od 7 do 12 tygodni, a w przypadku komponentu mlecznego - od 7 do 10 tygodni,
  • przesunięcie terminu przekazywania kopii umów nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 na dzień 10 lutego 2023 r.,
  • przesunięcie terminu przekazywania oświadczeń zatwierdzonych szkół podstawowych (samodzielnie organizujących dostawy produktów) o liczbie dzieci, które będą otrzymywały produkty oraz tygodniach udostępniania tych produktów na dzień 24 lutego 2023 r.
do góry