przejdź do treści

Zamówienie publiczne na organizację warsztatów edukacyjnych w ramach Programu dla szkół

5 Stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.01.2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił postępowanie przetargowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych uczestniczących w Programie dla szkół, dla dzieci z klas I-V. Warsztaty poświęcone będą przede wszystkim tematyce zdrowego odżywiania, w szczególności diecie bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne oraz uzupełniająco tematyce związanej z pochodzeniem i uprawą owoców i warzyw oraz produkcją produktów mlecznych, a także przeciwdziałaniem marnowaniu żywności oraz gospodarowaniem odpadami.

Realizacja zamówienia odbędzie się z podziałem na części, a każda część będzie dotyczyła realizacji zamówienia na wskazanym obszarze terytorialnym:

CZĘŚĆ I – woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. małopolskie,
CZĘŚĆ II – woj. łódzkie, woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. śląskie,
CZĘŚĆ III – woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie,
CZĘŚĆ IV – woj. warmińsko - mazurskie, woj. mazowieckie, woj. kujawsko - pomorskie, woj. podlaskie.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania 100 warsztatów edukacyjnych w każdym województwie przypisanym do danej części zamówienia, w terminie do dnia 31.05.2023 r.

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 18.01.2023 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentami przetargowymi dostępnymi na platformie EB2B:

https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/379750/organizacja-i-przeprowadzenie-warsztatow-edukacyjnych-w-szkolach-podstawowych-uczestniczacych-w-programie-dla-szkol-2

do góry