przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne UE

Kategoria: Akty prawne UE [8]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy / 354.62KB
ilość pobrań: 506
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy 354.62KB zobacz
pdf Rozporządzenie Rady (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych. / 1.02MB
ilość pobrań: 579
Rozporządzenie Rady (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych. 1.02MB zobacz
pdf Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. / 3.22MB
ilość pobrań: 587
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 3.22MB zobacz
pdf Rozporządzenie Komisji (WE) NR 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” / 813.97KB
ilość pobrań: 541
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” 813.97KB zobacz
pdf Rozporządzenie Komisji (UE) NR 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” / 731.61KB
ilość pobrań: 496
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” 731.61KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1208/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 288/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” / 751KB
ilość pobrań: 486
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1208/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 288/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” 751KB zobacz
pdf Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 221/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do ustalania orientacyjnego przydziału pomocy w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. / 736.77KB
ilość pobrań: 547
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 221/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do ustalania orientacyjnego przydziału pomocy w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. 736.77KB zobacz
pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” / 434.17KB
ilość pobrań: 495
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” 434.17KB zobacz

Akty prawne krajowe

Kategoria: Akty prawne krajowe [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2012 r., poz. 633) / 414.16KB
ilość pobrań: 432
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2012 r., poz. 633) 414.16KB zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1151) / 747.52KB
ilość pobrań: 624
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1151) 747.52KB zobacz
pdf Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) / 857.04KB
ilość pobrań: 504
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) 857.04KB zobacz

Rok szkolny 2015/2016

Kategoria: Rok szkolny 2015/2016 [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r., poz. 886) / 734.77KB
ilość pobrań: 652
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r., poz. 886) 734.77KB zobacz

Rok szkolny 2016/2017

Kategoria: Rok szkolny 2016/2017 [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. z 2016r, poz 1457) / 733.04KB
ilość pobrań: 620
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. z 2016r, poz 1457) 733.04KB zobacz

 

do góry